Manylion Cyswllt

Mae ein swyddfa o fewn tafliad carreg i'r Senedd ym Mae Caerdydd ac yn hawdd ei chyrraedd o Ganol y Ddinas a Gorsaf Canol Caerdydd.

Mae gennym nifer o ystafelloedd ar gael i'w llogi gan gynnwys ystafell hyfforddi sy'n dal 30 o bobl ac ystafell gyfarfod sy'n dal 8 o bobl. Cysylltwch gyda ni am fwy o fanylion a phrisiau. Gall cleientiaid wneud defnydd hefyd o ddesg dros dro a gwasanaeth Wi-Fi am ddim yn ystod ymweliadau gyda Bae Caerdydd.

Positif
104-105 Stryd Bute
Caerdydd
CF10 5AD
+44 (0)29 2044 2020 
susan@positifgroup.co.uk

Positif yw nod masnachu Positif Politics Ltd. Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr . Rhif cofrestru'r cwmni: 5691865. Swyddfa Gofrestredig: 104-105 Stryd Bute, Caerdydd CF10 5AD