Lleoli

Beth yn union yw swyddogaeth eich sefydliad chi ym mywyd cyhoeddus Cymru? Mae hi'n allweddol eich bod yn deall sut a ble y dylech leoli eich hunain o fewn yr arena materion cyhoeddus Cymreig os am ddwyn sylw i fater penodol neu gynyddu proffil eich corfforaeth, cymuned neu elusen.

Gallwn gwblhau awdit gwleidyddol i gleientiaid newydd fel cam cyntaf er mwyn canfod beth yw barn llunwyr polisi, y cyfryngau a phobl allweddol eraill ynglŷn â'ch sefydliad. Bydd hyn yn darparu tystiolaeth gadarn er mwyn canfod cyfleoedd a llunio strategaethau ar eich cyfer.

Mae gennym ddiddordeb penodol ac arbenigedd mewn datblygu cynghreiriau i gryfhau eich sefyllfa. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran datblygu ymgyrchoedd effeithiol.

Mae bod yn gleient Positif hefyd eich galluogi i gael mynediad i gyfleoedd rhwydweithio allweddol. Bydd y rhain yn cynnwys cynigion achlysurol o lefydd mewn digwyddiadau sy'n cael eu noddi neu eu cefnogi gan Positif. Gall hyn gynnwys llefydd mewn digwyddiadau rhwydweithio megis ciniawau corfforaethol a chynadleddau.