Ymgyrchu

Lobio ac ymgyrchu yw ein cryfder craidd. Rydym yn cynnal ymgyrchoedd mawr ac uchelgeisiol yn uniongyrchol ac yn rheoli materion sydd angen ymdriniaeth ofalus mewn modd sensitif. Mae gennym awch i ymgyrchu sy'n ymestyn dros ystod eang o amcanion, gan gynnwys cydnabyddiaeth sefydliadol, newid polisi, cynyddu nawdd, ac ymladd tros newid deddfwriaethol.

Wrth i bwerau a chyfrifoldebau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol ehangu i gynnwys y gallu i greu Biliau Cymreig, mae angen cynyddol am gefnogaeth ac atebion deallus i alluogi sefydliadau i ddylanwadu ar eu cynulleidfaoedd. Rydym yn arbenigo mewn defnyddio'r cyfleoedd newydd i leoli a chyflawni amcanion cleientiaid. Gallwn roi cefnogaeth strategol i chi i ddefnyddio gweithdrefnau deddfwriaethol newydd y Cynulliad i gyflawni eich amcanion, er enghraifft, rydym yn gweithio gyda Sefydliad Aren Cymru a Sefydliad y Galon ar ymgyrch pellgyrhaeddol i newid deddfau rhoi organau yng Nghymru.