Digwyddiadau gwleidyddol

Oes gennych chi gynnyrch i'w lansio? Adroddiad i'w hyrwyddo? Rhanddeiliaid i'w cwrdd? Mae gan Positif brofiad helaeth o drefnu digwyddiadau gyda dimensiwn gwleidyddol neu bolisi clir. Mae niferoedd da yn mynychu ein digwyddiadau ac maent yn ymestyn dros ystod eang o bynciau. Maent yn cynnwys:

  • Digwyddiadau wedi eu targedu at gynulleidfa wleidyddo, polisi neu materion cyhoeddus megis derbyniadau a seminarau – mae gennym record dda o ran trefnu digwyddiadau difyr a denu cynulleidfa niferus yn y Cynulliad Cenedlaethol
  • Lobïau mawr – gallwn eich cynorthwyo i ddefnyddio eich aelodau neu gefnogwyr i wneud argraff, er enghraifft Y Diwrnod Eiriolaeth Iechyd a drefnwyd gennym
  • Cynadleddau gyda phwyslais polisi neu wleidyddol - megis cynhadledd fawr ar iechyd llygaid a drefnwyd gennym ar gyfer RNIB Cymru ym Mis Medi 2007 a chynhadledd allweddol ar graffu gwaith y llywodraeth yn 2010 mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Sefydliad Bevan
  • Byrddau mewn ciniawau gwleidyddol, gan eich galluogi chi i wahodd gwesteion gwleidyddol a gwneud cysylltiad gyda llunwyr polisi – ni yw'r asiantaeth Gymreig gyda'r presenoldeb mwyaf cyson mewn ciniawau gwleidyddol Cymreig
  • Rheolaeth rhanddeiliaid – digwyddiadau pwrpasol fel rhan o'n gwaith ffurfio cynghreiriau

Gallwn eich cynghori a'ch cynorthwyo i lunio rhestrau gwesteion, rheoli trefniadau a threfnu siaradwyr. Byddwn wrth law ar y dydd yn ystod y digwyddiad i sicrhau eich bod chi a'ch gwesteion yn elwa'n llawn o'r digwyddiad. Gallwn hefyd eich cynorthwyo i ddarparu mwy o wybodaeth a chadw mewn cysylltiad gyda gwleidyddion a rhanddeiliaid eraill wedi'r digwyddiad.

Cysylltwch gyda Susan Bowen, ein Cyfarwyddwr Gweithredu, Hyfforddiant a Digwyddiadau, am fwy o fanylion am ein gwasanaeth trefnu a rheoli digwyddiadau gwleidyddol.