Monitro

Monitro Gwleidyddol

Mae'n anodd ymlwybro trwy strwythurau gwleidyddol cymhleth y Gymru fodern. Beth sydd yn berthnasol i chi a sut mae cael hyd iddo? Os nad oes gennych yr amser, yr amynedd a'r awydd i fynd i'r afael â hyn, gadewch i ni wneud y gwaith caled ar eich rhan.

Mae Positif yn darparu gwasanaeth monitro parhaus o'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth y Cynulliad. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael un ai trwy gydol y flwyddyn neu yn ystod tymhorau'r Cynulliad. Nid gwasanaeth "cut and paste" mohono - mae ein gwasanaethau gwybodaeth yn cynnwys deallusrwydd, dadansoddi a chyd-destun i'ch galluogi i wneud y defnydd gorau o'r wybodaeth.

Mae tanysgrifwyr yn derbyn diweddariadau dyddiol ac adroddiad wythnosol cynhwysfawr yn eu mewnflwch, gyda chynnwys unigryw sydd wedi ei deilwra i anghenion eu sefydliad. Caiff y bwletinau wythnosol eu hategu gan fwletinau arbenigol ar bynciau o bwys, ac mae eu ffocws a'u safon yn ddiguro.

Mae ein gwasanaeth monitro hefyd yn dilyn taith pob math o ddeddfwriaeth trwy strwythurau'r Cynulliad, gan gynnig dadansoddiad ac arweiniad. Mae hefyd yn cynnwys gwaith cyrff cyhoeddus Cymreig eraill perthnasol. Ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth monitro datblygiadau perthnasol yn San Steffan ac ar lefel Ewropeaidd.

Cysylltwch gydag Rhodri ab Owen, am fwy o wybodaeth am yr ystod o wasanaethau monitro y gallwn eu cynnig.

Monitro'r Wasg

Angen monitro sylwadau amdanoch yn y wasg? Neu eisiau cadw fyny a’r newyddion diweddaraf sy’n berthnasol i chi? Ein gwasanaeth monitro’r wasg yw’r ateb i chi. 

Rydym yn darparu gwasanaeth monitro newyddion ar-lein i’n cleientiaid sy’n crynhoi holl newyddion ar-lein perthnasol o Gymru i chi o ffynonellau ledled y wlad, os ydych eisiau cynnwys o’r Western Mail neu’r Cambrian News, gallem sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r materion sy’n bwysig i chi.

Cysylltwch gydag Naomi Williams am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth.