Positif Thinking: Atebolrwydd a Chraffu

I ddathlu 10 mlynedd o gyfraniad Positif i’r byd gwleidyddol yng Nghymru, rydym wedi lansio’r gyfres “Positif Thinking”, fforwm drafod tymhorol ar wleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru. Dyma’r ail ddigwyddiad yn y gyfres a mae’n rhad ac am ddim ac ar agor i bawb.

Atebolrwydd a Chraffu

Dydd Mercher 8 Mawrth 2017

6pm – 8pm
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Bae Caerdydd

Ymunwch a ni yn ein seminar lle bydd yr Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies AC, yn sgwrsio am ei weledigaeth am atebolrwydd a chraffu yn y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ymuno ag ef bydd panel o siaradwyr yn cynnwys Lee Waters AC,
Bethan Jenkins AC ac Auriol Miller, IWA. Yn dilyn hyn, bydd sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwyr.

I gadarnhau eich lle, ateber i – susan@positifgroup.co.uk