Cefnogaeth Iaith Gymraeg

Mae dwyieithrwydd yn golygu llawer mwy na dim ond cyfieithu dogfennau. Gallwn eich cynorthwyo i ymgorffori'r iaith Gymraeg yn eich holl waith fel eich bod yn elwa'n llawn o'r ddwy iaith.

Nid oes angen i weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg fod yn llafurus na chostus. Mae'r rhan fwyaf o'n tîm craidd yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac yn gallu darparu cyngor ymarferol ynglŷn â sut a lle i ddefnyddio'r iaith.

Mae ein gwasanaethau ymgynghorol iaith Gymraeg yn cynnwys:

  • cefnogaeth gyda chynhyrchu deunyddiau cyfathrebu a hyrwyddo;
  • cefnogaeth gyda chyflwyniadau cyfrwng Gymraeg
  • arweiniad ar y wasg a’r cyfryngau Cymraeg;
  • gwasanaethau prawf fesur mewnol ar gyfer cyd-destun a chynllunio; a
  • cefnogaeth gyda chyfieithu cynnwys a chyfieithu ar y pryd.