Summer Newsletter 2015

Assembly’s out for Summer…almost!

So, before the mass exodus from Cardiff Bay begins, have a read about some of Positif’s activities over the past Assembly term and what’s coming up in September.

Highlights include:

-       Date for the diary – 2016 Assembly Election event on Monday 14th September, 2015

-       #positifevents over recent weeks

-       And, we get to know one of our clients a little better

 Best wishes from all at Positif

@positifwales

 *************************

Mae gwyliau’r haf bron wedi cyrraedd ond, cyn i bawb dechrau ffoi o Bae Caerdydd, beth am ddarllen y diweddaraf am weithgareddau Positif dros y tymor diwethaf ynghyd a manylion am yr hyn sydd i ddod ym mis Medi.

 Gan gynnwys:

-       Nodyn i’r dyddiadur – Digwyddiad etholiad 2016 ar ddydd Llun 14eg Medi, 2015.

-       Digwyddiadau Positif dros yr wythnosau diwethaf

-       Ac, rydym yn dod i adnabod un o’n cleientiaid yn well

Cofion gorau gan bawb yn Positif

@positifwales